måndag 1 juni 2009

Marknadsanpassad kvalitet

Nina Björk vill sluta fred med ordet kvalitet. I en kommentar i DN skriver hon att hon hellre bråkar om vad som är kvalitet än att ordet stryks i den nya kulturutredningen, och att kulturyttringarnas enda mål och mening är deras ekonomisk nytta. 

Jag tycker hon har en viktig poäng där. En bok som säljer mycket är inte nödvändigtvis en bra bok. En bok som säljer lite är inte heller nödvändigtvis det. En bok som läses av många behöver inte ha någon större kvalitet, lika lite som den behöver vara dålig. 

Ett kvalitetsbegrepp avhängigt marknadsekonomin innebär att den manlige, västerländske författaren som återigen tilldelas Nobelpriset (och som Björk tar som exempel), per definition är bra, eftersom han kommer att sälja mycket sedan sin utnämning. Det innebär också att de som inte får priset säljer lite mindre. Och är lite sämre kvalitetsmässigt. Eller?


Det här inlägget har tidigare publicerats på min gamla blogg.


Inga kommentarer: