måndag 18 maj 2009

Räknar sidor...

Jag funderar över var brytpunkten går. Hur många sidor av en bok måste man ha läst för att ha kommit in i den?
Det är klart att det beror på boken. Hur många personer ska presenteras? Hur många parallellspår? Hur mycket text per sida, och hur många kapitel. Men visst kan man säga att 10 sidor i allmänhet är för lite, och om man inte kommit in i en bok efter 100 sidor (som man läst inom en något sånär begränsad tidsrymd), så lär man aldrig göra det. Men ligger gränsen på 50 sidor som ett medeltal? 

48, 53, 65, 73. Nej, 73 verkar för långt in i en bok av normal längd. Jag tror gränsen går vid 70 sidor. 

Nästa fundering blir i fall denna siffra kan relateras till hur många sidor man måste ha läst för att inte (behöva) läsa om dem om man lagt ifrån sig boken för ett tag...

Och hur många sidor måste man ha läst för att säga att man "läser en bok", och inte bara "har börjat på den"? 

Är det samma svar på alla dessa frågor? 

Man kanske kan sammanfatta det hela med att det  är en mindre bra bok om man är mer upptagen av att räkna sidor än att läsa vad som står.

Inga kommentarer: