måndag 22 november 2010

I nationens intresse

Jag skrev för nästan ett år sedan (tiden går fort!) om en intervju med statsvetaren Cecilia Åse, som skrivit boken Monarkins makt. Jag blev väldigt intresserad, och har länge tänkt försöka få tag i boken. Och i svallvågorna kring debatten om den nya kungaboken (Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken av Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer) tyckte jag att det var dags att göra slag i saken.

Tyvärr finns inte tv-intervjun med Åse kvar, men ett program från Vetenskapsradion ligger fortfarande kvar på nätet, och där finns Åse också med, och delvis samma tankegång.

Boken Monarkins makt är resultaten av ett statsvetenskapligt forskningsprojekt som tar upp hur det kan komma sig att vi i Sverige har en monarki som är en plym eller en krusidull, medan vi samtidigt ständigt betonar det demokratiska, jämlika och jämställda samhället (låt vara att detta är en chimär).

Åse inleder boken med flera kapitel där hon diskuterar hur nationen behöver ett enande, opolitiskt element, och hur kungafamiljen och monarkin kan fungera på just det sättet, därför att den i Sverige står över de politiska turerna. Det är en symbol och en kraft som dessutom är mer oförargelig därför att det är ett ärftligt ämbete – det är faktiskt svårare att ställa någon till ansvar för något som man har ärvts in i, än för en position som man valts för. Det resonemang som Åse för fram är att demokrati i sig innebär splittring. Men för att kunna behålla en nationell enighet är det som att de politiska partierna enas om att vara eniga kring monarkin. Åse skriver (s 33):
När författningsfrågan diskuteras i början av 1970-talet är politikerna alltså överens om att komma överens om reglerna för svensk demokrati. Men de är också överens om att inte föra en politisk diskussion som öppet ställer monarki och republik emot varandra. 
Jag är ovan att tänka statsvetenskapligt, och jag ställs här inför flera, för mig, nya tankegångar. En av de viktigaste är den att själva kungafamiljens sammansättning och utseende har varit viktig för hur monarkins roll har utmejslats i Sverige. Under 60-talet när man utredde statschefens nya roll var man angelägen att betona att man inte ville göra förändringar under gamla kungens (Gustav VI Adolf) livstid, utan att man tänkte sig att en republik eventuellt kunde införas vid tronskiftet. Men strax därefter inträffade Silvia, och det blev förlovning, bröllop och nya prinsar och prinsessor; frågan om republik var i princip död. Åse skriver (s 148):
Att statsskicket vävs samman med genealogin inom en viss släkt leder också till en tydlig begränsning av vilka politiska handlingsalternativ som blir möjliga. I början av 1970-talet var det ett möjligt alternativ att avskaffa monarkin. Här fanns det som statsvetarna ibland kallar "a window of opportunity". Men med facit i hand kan man säga att förändringen i så fall skulle ha fått ske i mellanrummet mellan respekten för "gamla kungen" och glädjen över "den vackraste drottningen på Sveriges tron". 
Den diskussion om arvsföljden (kvinnlig, manlig, äldsta barnet?) som inletts redan tidigare men inte kunnat (eller vart menad) att fullföljas innan Gustav VI Adolfs död (år 1973) avslutas, och vi får 1980 en ny successionsordning som slår fast att det är det äldsta barnet – oavsett kön – som ärver tronen. (Och här hajar jag till, för jag har inte tidigare insett att om det här beslutet tagits före 1973, så hade vi inte haft vår nuvarande kung, utan i stället kanske hans äldsta syster Margareta hade blivit drottning! Eller kanske inte, eftersom hon gift sig med en icke-adlig man. Men Hagasessa nummer två: Birgitta hade i stället kunnat axla rollen.)

Åse fastslår att den formellt maktlösa kungarollen innebär en svårighet för republikaner. Att kungen inte har någon formell makt är monarkisternas avgörande argument – varför ska man avskaffa en maktlös monarki? Det – tolkar jag – är en viktig anledning att lyfta upp vilken informell makt som trots allt ligger i kungarollen.

6 kommentarer:

snowflake sa...

Intressant. Jag minns diskussionen inför att Victoria skulle bli tronföljare, och det var väl en väldig tur kan jag tycka att det blir hon. Även om hennes far var emot det. Kanske har han ändrat sig.

Däremot har jag aldrig tänkt på att det såklart kunde varit nån av syrrorna som blivit drottning. Undrar vad det gjort för skillnad? Är det Birgitta som håller på med mystiska magnetarmband och sånt? The Horror! (Fast i Norge tror ju Märta på änglar med mera.)

Det jag undrar över är om diskussionen om manorkins avskaffande verkligen var på riktigt? Alltså "snart gör vi det"-riktigt? Eller var det bara spel för gallerierna?

Jag tror personligen att det är i princip omöjligt att avskaffa monarkin, under min livstid i alla fall. De är alltför populära. Kungen vann ju till och med på dne här boken. Och snart börjar det väl trilla in små nya prins- och prinsess-paltar...

Sen vet jag inte om det ens är önskvärt att avskaffa den. Visst, det är en kvarleva och odemokratiskt och en anakronism på många sätt, men jag tror att vi ändå får en del goodwill utomlands etc, och jag skulle verkligen tycka det var jobbigt om den som för tillfället råkar vara statsminister också skulle vara statschef och Sveriges representant utomlands. USCH.
Kungafamiljen har i alla fall vackra kläder, och kan gå och stå snyggt.

snowflake igen sa...

Apropå resonemanget om stabilitet etc som Åse tar upp (och som jag alltså tycker det ligger en hel del i) så undrar om denna bok alltså är skriven/utgiven före 1976? Då hade vi ju haft i princip socialdemokratiska regeringar i drygt 40 år (=stabilt), medan vi nu byter kanske vart åttonde.
Jag har svårt att se att vi skulle kunna ha samma regering nån längre tid hädanefter. (ifall vi inte inför den där hälsodiktaturen som jag oroar mig för då. *bekymrad rynka*)

Vixxtoria sa...

Jag tror att man satsade rätt så mycket på att få igenom en republik i och med tronskiftet. Som Åse beskriver det var det mycket tåtassande och många bedyranden att man inte hade något emot gamle kungen. Det var snarare situationen med en väldigt ung kronprins (som inte blev myndig förrän vid 25 års ålder heller, värt att notera), som man ville komma ifrån. Och kanske också den situation som rått tidigare, med fyra döttrar, och oron för vad som skulle hända om det inte föddes någon prins.

Hade inte kungen träffat Silvia - just Silvia, och inte Pia Degermark eller nån annan som det kanske kunnat bli - hade nog situationen sett helt annorlunda ut.

Frågan om full kognatisk tronföljd (åh, jag måste bara få slänga mig med det uttrycket), dvs att äldsta barnet ärver diskuterades också livligt. När man diskuterade att det var orättvist att bara män skulle kunna ärva kronan, höjdes samtidigt röster om att det var lika orättvist att det var just äldsta barnet (oavsett kön) som skulle kunna ärva. Det ligger ju något i det ;-)

Åses poäng är just det där som jag citerar mot slutet: att själva kungafamiljens sammansättning (syskonskaror, vem som råkar vara kung, åldersfördelning, vem de gifter sig med etc) påverkar diskussionen i så hög grad. Det verkar vara omöjligt att bedriva en "opartisk" diskussion kring monarkins vara eller inte vara. Det finns flera citat från ledande politiker i boken som säger att de i princip vill ha republik, men att man inte vill bli av med kungen ;-)

Ungefär som du själv resonerar. Och faktiskt som jag själv tänker också. Det är klart man är republikan, men de har ju så söta ungar, de där kungliga. ;-)

Det finns flera andra poänger i Åses bok också, så läs den gärna om du kommer över den. 150 sidor lite knagglig akademisk prosa här och där, men på det hela taget både trevlig och begriplig!

Vixxtoria sa...

Den andra frågan: Åses bok kom 2009. Högaktuell alltså.

Det där du skriver om statschef och statsminister är intressant. Det andra huvudresonemanget som hon lyfter är ju just hur viktigt det är för nationen med en opolitisk statschef.

snowflake sa...

Jag ställde fel fråga, inser jag nu, jag menade om planerna var som hetast (på riktigt) under den tiden när vi hade samma typ av regering i årtionden. Det verkar så va?

Och nu när vi har regeringar som varar kortare tid, och partiledare som byts ut i ganska rask takt, så har frågan krympt. Eller?

Vixxtoria sa...

Snowflake: Hm. Intressant fråga. Åses bok svarar egentligen inte på den, tror jag. Men om jag tolkar den tystnaden rätt så är det att frågan om monarki-republik är rätt död. Det finns inga opinionsmätningar som verkar stödja det (vad läste jag härom dagen? 69 % för monarki, därutöver förutsätter jag att det finns en stor grupp ambivalenta, och sen en mindre grupp som är för republik). Jag tror egentligen inte att frågan om författningen hade så mycket att göra med att vi hade en regering utan regeringsskiften i årtionden, utan mer att man faktiskt ville ta chansen att se om man kunde få republik i och med tronskiftet (1973, fast det visste man ju inte att det skulle ske då). Hade det skett tidigare, t ex innan nuvarande kungen var myndig så hade situationen kunnat bli annorlunda. Men som jag förstår Åse, så var respekten för GVIA rätt stor.

Personligen tror jag det är svårt att föreställa sig hur det faktiskt var tidigare, med en kung med reell makt. Kungen hade tidigare makten att utse statsminister och regeringsbildare (så som det är i t ex Storbritannien och Nederländerna idag också, om jag inte helt har fått det om bakfoten). Det är ganska omstörtande att ta ifrån honom den makten.

Vad gäller vad som skulle hända om vi får en republik idag, så är det svårt att säga. Men det behöver ju inte nödvändigtvis innebära att det är statsministern som blir statschef. Vi kanske får en president i stället?